Bình Thuận: Hoàn thành 100% Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029

08:18 27/03/2024     653

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Tính đến ngày 25/3/2024, với sự quan tâm của cấp ủy các địa phương, đơn vị và sự nỗ lực của các cấp bộ Hội, 100% cơ sở Hội thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công Đại hội theo đúng tiến độ Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề ra. Cụ thể gồm 124 xã, phường, thị trấn; 27 trường học và 4 Chi hội doanh nghiệp ngoài nhà nước.

 

 

Đánh giá tổng quan, các đơn vị tổ chức Đại hội đều bám sát hướng dẫn của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và sự chỉ đạo của Ủy ban Hội tỉnh, tất cả các đại hội đều có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc; công tác tuyên truyền được chú trọng, có sự sáng tạo, đổi mới thể hiện ở những ấn phẩm như trailer, infographic,… thường xuyên cập nhật, kịp thời thông tin đến rộng rãi hội viên, thanh niên và người dân về sự kiện quan trọng của thanh niên; quy trình công tác nhân sự đúng quy định, đội ngũ lãnh đạo khóa mới đều đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, là những thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu, đại diện cho tiếng nói của thanh niên. 

Đặc biệt, trong kỳ đại hội này, các đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội cụ thể như quét QR Code để nhận tài liệu, văn kiện đại hội; điểm danh đại biểu tham dự ứng dụng số... Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức các không gian trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống của dân tộc, sản phẩm khởi nghiệp, OCOP của hội viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn.

 

 

Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban Hội tỉnh, các cấp bộ Hội cơ sở đều triển khai các công trình, phần việc chào mừng Đại hội, tạo không khí phấn khởi và để lại dấu ấn trong lòng người dân, được cấp ủy và chính quyền đánh giá cao.

Tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029 là bước đầu, tiền đề tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VII và Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

 

Quỳnh Trân