Hà Nam: Hai học sinh ưu tú đầu tiên của Trường THPT B Phủ Lý được vinh dự kết nạp Đảng

13:20 21/05/2023     7412

Nhịp sống trẻ   ĐTN: Chiều 19/5, Chi bộ Toán – Tin và Chi bộ Ngữ văn – GDCD thuộc Đảng bộ Trường THPT B Phủ Lý tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú là học sinh Vũ Thị Hoa ( lớp 12 A1) và Nguyễn Huyền Trang ( lớp 12A4).

 

Hai đảng viên mới được kết nạp chụp ảnh cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy các cấp.

 

Quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, những năm qua Đảng bộ Trường THPT B Phủ Lý luôn xác định: Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng. Do vậy, Đảng ủy nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; quan tâm đối tượng phát triển đảng là học sinh nhằm góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng, tạo môi trường thi đua, động lực cho học sinh phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

Qua rà soát, tích cực bồi dưỡng những học sinh có đủ các điều kiện tiêu chuẩn quy định, tổ chức Đoàn Thanh niên của nhà trường đã giới thiệu cho cấp ủy xem xét cử các đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và phân công đảng viên giúp đỡ các em kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết quả trong năm học 2021-2022, Đảng bộ Trường THPT B Phủ Lý đã cử 12 học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Năm học 2022 -2023, nhà trường đã giới thiệu 16 quần chúng là học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 2 học sinh đủ điều kiện kết nạp Đảng đợt này.

Tại buổi lễ, Bí thư 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT B Phủ Lý đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Vũ Thị Hoa, sinh ngày 05/3/2005 và quần chúng Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày 04/2/2005. Đây là 2 học sinh tiêu biểu, nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng. Cả 2 em đều là học sinh đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh của trường. 3 năm liền dự thi HSG cấp tỉnh đều đạt giải cao. Ngoài ra, các em còn là những hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua và có nhiều đóng góp cho các hoạt động Đoàn, hoạt động xã hội…Đặc biệt, dưới sự dìu dắt và hướng dẫn của các thầy cô giáo, sự quan tâm động viên và đồng thuận của gia đình, các em đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và tình nguyện viết đơn xin vào Đảng.

 

 

Bày tỏ sự phấn khởi, tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tại buổi lễ, 2 đảng viên mới Vũ Thị Hoa ( lớp 12 A1) và Nguyễn Huyền Trang ( lớp 12A4) đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước…, nguyện không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

Báo Hà Nam