Yên Bái: 250 cán bộ Đoàn học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

14:33 21/03/2013     1686

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong 2 ngày 21 và 22/3, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X cho 250 cán bộ Đoàn toàn tỉnh là ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.
Trong 02 ngày 21 và 22/3, các cán bộ Đoàn sẽ được học tập và quán triệt 05 chuyên đề: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2017; Những nội dung trọng tâm hai phong trào “Xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân; Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh; Đổi mới công tác tham mưu, phương pháp chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Đoàn.

a
Đ/c Nông Việt Yên - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, đồng chí Nông Việt Yên đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hiểu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn các quan điểm chỉ đạo, định hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện nêu trong Nghị quyết.

Trong quá trình học tập, cần tập trung trao đổi thảo luận về phương pháp triển khai thực hiện nghị quyết tại cơ sở để đoàn viên thanh niên dễ tiếp cận, tiếp thu thực hiện; sau đợt học tập, cán bộ vận dụng có hiệu quả Nghị quyết vào điều kiện tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng chương trình hành động cụ thể.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã đề ra.