Vĩnh Phúc: 971 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam

14:11 08/08/2011     3257

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Hưởng ứng cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” do Trung ương Đoàn phát động, 6 tháng đầu năm 2011, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai sâu rộng các nội dung cuộc vận động trong tuổi trẻ toàn tỉnh.

Kết nạp đảng viên ngay tại Chiến dịch hè tình nguỵện.
Kết nạp đảng viên ngay tại Chiến dịch hè tình nguỵện.
Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên được các cấp bộ Đoàn triển khai dưới các hình thức thiết thực như: mít tinh, kỷ niệm, nói chuyện truyền thống, gặp gỡ, giao lưu giữa đoàn viên thanh niên với các đảng viên lão thành, hành trình về nguồn đến với những địa danh di tích lịch sử, văn hoá; đặc biệt là thực hiện sáng tạo cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" thông qua các hoạt động cụ thể như: mô hình Sổ vàng “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Giờ tìm hiểu Bác Hồ với Vĩnh Phúc”, tổ chức tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương đảng viên trẻ, người tốt, việc tốt.... đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

 Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động “Hướng về cơ sở, đến với thanh niên” bằng việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX về "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn", cuộc vận động xây dựng chi đoàn “3 tốt” (quản lý tốt, sinh hoạt tốt và phong trào tốt); triển khai sâu rộng hai phong trào lớn “Bốn đồng hành” và “Năm xung kích”; thường xuyên giao nhiệm vụ cụ thể cho đoàn viên và các nội dung của "Chương trình rèn luyện đoàn viên" từ đó theo dõi, đánh giá ý thức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở phân loại đoàn viên, bình chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Thông qua các giải pháp thiết thực đã góp phần hình thành động cơ, thái độ phấn đấu vào Đảng đúng đắn trong ĐVTN, toàn tỉnh đã giới thiệu 1.949 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đã có 971 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.