Tuổi trẻ Quảng Ngãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14:05 23/05/2024     1051

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng ngày 22/5, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ngãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”.

 

Đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp tại hội trường Tỉnh đoàn.


Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Vin, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; đồng chí Hồ Thị Thu Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí trong Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Thường trực các huyện, thị, thành đoàn; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn; cùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh đoàn, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Diên Hồng và kết nối học tập trực tuyến cho hơn 60 điểm cầu cấp huyện, xã cùng tham gia học tập.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Quốc Hùng, Báo cáo viên Trung ương, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thông tin về chuyên đề năm 2024 với nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng nền hành chính Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khái quát sự chỉ đạo, kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong những năm gần đây; mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn đến của Đảng và Nhà nước; Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; Giới thiệu nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Giới thiệu nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Đồng chí Dương Quốc Hùng, Báo cáo viên Trung ương báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

 

Hội nghị được triển khai nhằm đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, chủ đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX”.Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQCP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ V về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh thực hiện vấn đề này.

 

Võ Ngoan