Tuổi trẻ Khánh Hòa với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số

07:55 28/11/2023     911

Công tác giáo dục   ĐTN: Đó là chủ đề buổi tọa đàm do Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức vào chiều 27/11 nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa quý báu, tốt đẹp của dân tộc mà các thế hệ ông, cha đã hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Tham dự tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo: Lưu Hồng Vân – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trung tá Nguyễn Thành Non – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Thanh Trúc – Trưởng phòng dân tộc, tôn giáo, đoàn thể và các hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn và đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên các tổ chức đoàn, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh buổi tọa đàm

 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên được nghe tham luận của đại diện các tổ chức đoàn với nội dung như: Vai trò của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong bảo tồn, gìn giữ, phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước; tuổi trẻ tích cực tham gia quảng bá, giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống trong thời đại số; hiệu quả từ hoạt động phối hợp với các đơn vị quân đội trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; phát huy nét đẹp truyền thống gắn bó máu thịt quân với dân góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc... Ngoài ra, các đoàn viên, thanh niên thảo luận, chia sẻ các vấn đề về nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên trong phát triển văn hóa, đạo đức chuẩn mực trong xu hướng mạng xã hội; bùng nổ công nghệ số; xây dựng môi trường văn hóa học tập lành mạnh...

 

Đại biểu đoàn thanh niên BCH Quân sự tỉnh tham luận tại tọa đàm

 

Trao đổi với tuổi trẻ tỉnh nhà, nhắc lại quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”, đồng chí Lưu Hồng Vân – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ đoàn và các bạn đoàn viên, thanh niên cần xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong mọi mặt đời sống xã hội, thay đổi tư duy nhận thức về văn hóa, không nên nghĩ văn hóa là một thứ gì đó cao siêu mà hãy nghĩ rằng văn hóa ở trong từng cử chỉ, hành động, lời nói, trong từng công việc, từng hoạt động của mỗi người.

 

Đồng chí Lưu Hồng Vân – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi cùng đoàn viên thanh niên tại buổi tọa đàm

 

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên trước hết phải đề cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội; tham gia tích cực các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và của tổ chức Đoàn. Trong kỷ nguyên số, mỗi cán bộ, đoàn viên phải là một địa chỉ tin cậy về thông tin, tích cực lan tỏa những thông tin tốt đẹp để phủ xanh mạng xã hội, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực; tiên phong trong hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại nhưng phải hết sức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống văn hóa quý báu, tốt đẹp của dân tộc, đất nước, địa phương.

 

Các đồng chí lãnh đào và đại biểu chụp hình lưu niệm kỷ yếu

 

Kết luận tại buổi tọa đàm, đồng chí Phạm Ngọc Hải thay mặt các cấp bộ đoàn trong tỉnh lĩnh hội toàn bộ những ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tại buổi tọa đảm; đề nghị các cấp bộ đoàn tăng cường và đặt đúng trọng tâm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống của đoàn; ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả các tiện ích chuyển đổi số; đổi mới tư duy, nội dung để sáng tạo ra những mô hình mới, cách làm mới theo đặc thù đối tượng thanh thiếu nhi, để thu hút sự quan tâm của thanh thiếu nhi và xã hội cùng với tổ chức đoàn giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa quý báu, tốt đẹp của dân tộc mà các thế hệ ông, cha đã hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

 

Mạnh Lương