Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT

16:21 07/05/2013     2826

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Gần 10.000 học sinh tại 13 trường THPT thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và Bắc Giang được tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm trong tháng 3 và đầu tháng 4.
Đây là chương trình thí điểm, lần đầu tiên thực hiện với quy mô lớn do Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên Trung ương Đoàn phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang tổ chức
T
Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT

Chương trình tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT được tổ chức thực hiện trong tháng Thanh niên năm 2013 đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao cho Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên Trung ương Đoàn đã truyền tải được các nội dung về tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT; rất có ý nghĩa trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho các em trong tương lai đồng thời thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đoàn, Ban điều hành Đề án 103 trong việc đồng hành với thanh niên về nghề nghiệp và việc làm. Cơ bản chương trình đã thực hiện được các nội dung, mục đích, yêu cầu của kế hoạch truyền thông hành trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối THPT trên địa bàn 5 tỉnh của Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên Trung ương Đoàn.

Tại buổi tư vấn, hướng nghiệp, các bạn học sinh đã được những chia sẻ kinh nghiệm trong việc chọn ngành chọn nghề và giải đáp những thắc mắc trong quá trình khởi nghiệp từ các chuyên gia tư vấn đến từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Tâm lý Giáo dục Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp, các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh.

 

Thông qua chương trình tư vấn trực tiếp đã đem đến nhiều thông tin mới cập nhật, nâng cao được nhận thức của giáo viên, các em học sinh về vai trò của công tác hướng nghiệp, giúp các em học sinh có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân trong tương lai.