Tiền Giang: Quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cho cán bộ Đoàn

15:47 01/08/2011     3214

Công tác giáo dục   Tỉnh Đoàn Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX và 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn cho các đồng chí cán bộ chủ chốt.
a
Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang triển khai chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI và NQ ĐH tỉnh Đảng bộ lần thứ IX cho cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt cấp huyện.
Bí thư, Phó bí thư, báo cáo viên của16 đơn vị huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tham dự Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Tỉnh Đoàn trao đổi các nội dung chính trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; kế hoạch tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết; triển khai nội dung chương trình hành động của tuổi trẻ Tiền Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong cán bộ đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên.

Dịp này, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban bí thư Trung ương Đoàn, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã định hướng những nội dung cơ bản 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn, Hội, báo cáo viên chủ chốt cấp huyện.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 9/2011, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tập trung tổ chức học tập Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn cho cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên thanh niên. Tỉnh Đoàn cũng đã thành lập Ban tổ chức, phân công báo cáo viên cấp tỉnh nòng cốt giúp cơ sở triển khai có hiệu quả việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX; chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 6 bài học lý luận chính trị trong cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên.