Ra mắt bộ sản phẩm tuyên truyền xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nghệ An thời kỳ mới

14:44 19/06/2024     1479

Công tác giáo dục   ĐTN: Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nghệ An thời kỳ mới” (gọi tắt là cuộc vận động) đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu, rộng trong ĐVTN về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tỉnh đoàn Nghệ An vừa cho ra mắt bộ sản phẩm tuyên truyền xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nghệ An thời kỳ mới giai đoạn 2024 – 2027.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn – Nguyễn Thị Phương Thúy, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều giải pháp giúp ĐVTN thực hiện các tiêu chí giá trị hình mẫu Thanh niên Nghệ An thời kỳ mới để cán bộ, ĐVTN hiểu sâu sắc và phấn đấu làm theo các tiêu chí, giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, hàng năm, Tỉnh đoàn đều lựa chọn các tiêu chí cụ thể để triển khai trong hệ thống Đoàn.

 

Các tiêu chí được cụ thể hóa thành các nội dung cụ thể, phù hợp với thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.


Năm 2024, nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 71-KH/TWĐTN-BTG ngày 29/5/2023  của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành văn bản chỉ đạo cơ sở, xây dựng bộ infographic trên 12 tiêu chí trong đó xác định các nội dung thực hiện bám sát điều kiện, thực tế phong trào tại địa phương, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của thanh niên Nghệ An.

 

Thị đoàn Thái Hòa chỉ đạo các đơn vị tổ chức sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”.


Đến nay, cuộc vận động được triển khai rộng khắp, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã lồng ghép vào các hoạt động, phong trào Đoàn, Hội đưa các tiêu chí đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên. Tỉnh đoàn xây dựng chuyên mục, tuyến bài về hình mẫu TN thời kỳ mới trên website, các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn; tăng cường viết, chia sẻ các tin, bài về người tốt, việc tốt gắn với từng giá trị cụ thể; tích cực vận động cán bộ, ĐVTN hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên mạng xã hội và cuộc vận động "Ứng xử văn minh trên không gian mạng"; tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chi đoàn về tiêu chí hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

 

Quang Huy