Quảng Nam: Trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc làn thứ X

20:46 16/03/2013     2124

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều ngày 14/3, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Đây là lần đầu tiên Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập nghị quyết của Đoàn bằng hình thức trực tuyến tại 18 điểm cầu tại các huyện, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Hơn 500 cán bộ Đoàn toàn tỉnh đã được nghe đồng chí Thái Bình, Bí Thư Tỉnh Đoàn báo cáo và quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII; mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; những điểm mới trong Điều lệ Đoàn khóa X nhiệm kỳ 2012-2017.

Trong 5 năm tới, toàn Đoàn tiếp tục triển khai 02 phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát của Đoàn, không ngừng nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn; nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng Chi đoàn mạnh, cán bộ Đoàn phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong và các chương trình đề án trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nắm vững mục tiêu, phương hướng, các chương trình, chỉ tiêu của Đoàn, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong giai đoạn mới để để qua đó chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo và phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ toàn tỉnh Quảng Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.