Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên Quân đội

16:34 29/06/2022     1418

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 29/6, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và triển khai Chương trình phát triển thanh niên Quân đội giai đoạn 2021- 2030 cho cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên toàn quân từ ngày 29/6- 30/6/2022.

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 102 điểm cầu trong toàn quân, với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu.

 

Dự, chỉ đạo tại điểm cầu Trung tâm có Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần.

Hội nghị nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan trực tiếp đến thanh niên và nhiệm vụ đơn vị: các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Qua đó, nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tư giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho thanh niên Quân đội; phát huy và trò của TNQĐ tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; góp phần xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết: Những năm qua, công tác PBGDPL cho thanh niên quân đội đã được được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nội dung, hình thức PBGDPL được đổi mới, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tuyệt đại đa số cán bộ, đoàn viên, thanh niên tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh niên quân đội trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL cho thanh niên; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp trong PBGDPL; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập, rèn luyện, công tác và ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Ban tổ chức tạo mọi điều kiện, đảm bảo tốt nhất phục vụ tập huấn, điều hành nội dung chương trình nghiêm túc, chặt chẽ. Các đồng chí báo cáo viên nêu cao trách nhiệm, chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng theo nội dung được phần công, vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng, tập trung truyền đạt những vấn đề cơ bản, cốt lõi giúp cán bộ tham gia tập huấn tiếp thu hiệu quả. Đối với cán bộ tham gia tập huấn phải tự giác, tích cực, chủ động, đề cao trách nhiệm học tập, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản; coi đây là cơ hội quý để trao đổi, học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả của các đơn vị bạn.

Tại hội nghị, cán bộ tham gia tập huấn sẽ học tập 7 chuyên đề, bao gồm: Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”; kỹ năng tổ chức hoạt động sân khấu hóa PBGDPL của tổ chức đoàn trong quân đội; Kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ; giải pháp xây dựng, nhân rộng mô hình PBGDPL cho thanh niên ở đơn vị cơ sở; tăng cường mối đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật khi quan hệ với nhân dân ở đơn vị cơ sở trong tình hình mới; kinh nghiệm phối hợp thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng; chương trình phát triển thanh niên quân đội giai đoạn 2021-2030.

 

Trịnh Lý