Nam Định: Trên 300 cán bộ Đoàn chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

09:24 18/03/2013     1907

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Từ ngày 12-15/3 tại Trung tâm VHTT-TTN tỉnh, Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Đoàn toàn tỉnh năm 2013.
Trên 300 cán bộ Đoàn chủ chốt là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn và tương đương đã tham dự Hội nghị.

a
Chia tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Nhiều nội dung của Hội nghị đã được triển khai, như: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, trong đó tập trung quán triệt vào 5 chuyên đề: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác Đội và phong trào Thanh thiếu nhi, lý luận, thực tiến, giải pháp trong việc triển khai 2 phong trào “Xung kích phát triển KTXH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”; Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá X. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Đoàn, tuyên truyền, phổ biến về Văn hoá giao thông, Luật Giao thông, Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển chọn tân binh lên đường nhập ngũ…

Hội nghị cũng đã tiến hành chia 02 tổ thảo luận để lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); các ý kiến chia sẻ của các huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc về vai trò của tổ chức Đoàn trong việc vận động thanh niên lên đường nhập ngũ.

Với các nội dung cơ bản đã được tập huấn, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo  các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đã đề ra cũng như chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2013..