Lai Châu: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống hành vi tảo hôn năm 2024

10:27 29/05/2024     631

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 27 - 28/5, Tỉnh Đoàn Lai Châu phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND huyện Sìn Hồ tổ chức phiên tòa giả định “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống hành vi tảo hôn năm 2024” tại 02 xã Tả Ngảo và Làng Mô, huyện Sìn Hồ.

Tổ chức tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật và để lại cho gia đình, xã hội, thế hệ tương lai những hệ lụy khôn lường. Kết hôn sớm làm mất đi cơ hội học tập, việc làm, cải thiện điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giống nòi, phát triển trí tuệ, làm giảm chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

 

 

Vì vậy ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nói chung, trong vùng dân tộc thiểu số nói riêng là trách nhiệm mỗi cá nhân, gia đình cộng đồng và của cả hệ thống chính trị. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu của Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc “Xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024 - 2030”.

Với cách thức tuyên truyền đổi mới, sinh động và thực tế, Phiên Tòa được mở đầu bằng tiểu phẩm tái hiện lại câu chuyện “tảo hôn” do các em học sinh đóng và lời thoại trực tiếp bằng tiếng dân tộc Mông. Bên cạnh đó, đồng chí tuyên truyền viên là phóng viên người dân tộc Mông cũng tuyên truyền đầy đủ các nội dung về thực trạng, các hệ lụy, hậu quả của việc kết hôn sớm, kết hôn khi chưa đủ tuổi đến Nhân dân và các em học sinh cùng nghe.

Tại Phiên Tòa, đồng chí Thẩm phán cũng lồng ghép tuyên truyền, giáo dục đến Nhân dân, và các em học sinh về Luật hôn nhân và gia đình, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết và những Quy định pháp luật liên quan đến hành vi tổ chức tảo hôn... 

Kết thúc phiên Tòa, Nhân dân và các em học sinh hăng hái trả lời câu hỏi, giao lưu với Ban Tổ chức.

 

Huy Hiệu