Kon Tum: Tập huấn kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2013

16:02 07/05/2013     1943

Công tác giáo dục   Web.ĐTN:Nhằm trang bị cơ sở lý luận và các kỹ năng hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở; bổ sung, nâng cao kỹ năng tổ chức lãnh, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Từ ngày 3 đến ngày 6/5/2013, tại Trung tâm văn hóa thể thao thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2013.
Quang canhr l
Tập huấn  kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2013
   
Tham gia Hội nghị tập huấn có hơn 140 học viên là Bí thư, Phó Bí thư các chi đoàn, Đoàn cơ sở trong tỉnh. Trong thời gian 3 ngày tham dự Hội nghị, các học viên sẽ được trang bị 1 số kiến thức, kỹ năng về: tình hình phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Kon Tum; thông tin thời sự trong nước, quốc tế và công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn; triển khai bộ tiêu chí thi đua năm 2013; công tác kiểm tra và giám sát của Đoàn; kỹ năng tổ chức các sân chơi cộng đồng; tập huấn dân vũ quốc tế;...
   
Kết thúc Hội nghị tập huấn, BTV Tỉnh Đoàn sẽ cấp giấy chứng nhận cho những học viên hoàn thành xuất sắc các nội dung tại Hội nghị./.