Kiên Giang: Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Kiên Giang thời đại mới

08:12 09/04/2024     1149

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 8/4, Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai, tuyên truyền, định hướng giá trị hình mẫu thanh niên Kiên Giang năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Phan Đình Nhân – Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI; các đồng chí phụ trách công tác tuyên truyền của các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2023-2027 được Trung ương Đoàn xác định hướng đến 12 tiêu chí gồm: Có lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng; Học tập liên tục; Có sức khỏe tốt; Kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên. 

 

Đồng chí Phan Đình Nhân – Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu gợi ý thảo luận và định hướng các giá trị hình mẫu thanh niên Kiên Giang thời đại mới năm 2024

 

Trong năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kiên Giang xác định tập trung triển khai tuyên truyền, định hướng giá trị hình mẫu thanh niên Kiên Giang với 04 tiêu chí cụ thể như sau:

Tiên phong hành động: Thanh niên cần tiên phong đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; tích cực tham gia các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chuyển đổi số, cải cách hành chính; tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, các dự án trọng điểm....

Đẩy mạnh triển khai các phong trào hành động cách mạng để tạo môi trường rèn luyện thực tiễn, cùng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong thanh niên. Tiếp tục triển khai ba hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và ba chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” và “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” và các phong trào nhánh trong từng đối tượng thanh niên đã phát huy tác dụng tích cực, phát huy vai trò của lớp trẻ tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đạo đức trong sáng: Triển khai các giá trị chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh niên trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung giáo dục lòng yêu nước, lòng nhân ái, tính trung thực, có ý thức tự trọng, tự chủ, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thống của người Việt Nam. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp.

Lối sống văn hóa: Có lối sống phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, pháp luật được thực thi. Lên án và loại trừ những biểu hiện “lệch chuẩn”, phi văn hóa, suy thoái đạo đức, lối sống, ngăn chặn và đẩy lùi các hủ tục, tệ nạn xã hội, ma túy,…; thường xuyên thực hành và lan tỏa những giá trị, hình ảnh đẹp, phát huy cao độ những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp; xây dựng nếp sống văn minh, phù hợp với yêu cầu của thời đại; xây dựng tình làng, nghĩa xóm, sống có nghĩa tình; ứng xử có văn hóa, văn minh và lịch sự, góp phần nhân lên những giá trị mới, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt đời sống, tạo sức đề kháng đối với các sản phẩm độc hại; tạo động lực để thúc đẩy sự phát triển của xã hội; đồng thời khích lệ sáng tạo các giá trị văn hoá phù hợp, làm giàu thêm nét đẹp văn hoá địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Tuân thủ pháp luật: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; phối hợp xây dựng các chương trình phát thanh, hội thi… về kiến thức pháp luật; định kỳ hàng năm tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý.

Để triển khai, tuyên truyền, cũng như định hướng những giá trị hình mẫu thanh niên Kiên Giang thời đại mới năm 2024, Tỉnh đoàn Kiên Giang đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Triển khai các hoạt động tuyên truyền về thực hiện các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên; Thông qua các hoạt động, phong trào cách mạng, chương trình đồng hành của Đoàn - Hội tạo môi trường cho thanh niên Kiên Giang thực hiện các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên; Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến và Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. 
 

Thanh Sơn