Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khoá XII

11:00 22/04/2024     1017

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày mai (23/4), Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khóa XII sẽ diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn.

 


Trong thời gian 1/2 ngày, Hội nghị sẽ thảo luận cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Sửa đổi Quy chế Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Dự thảo Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và dự thảo Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (sửa đổi, bổ sung).

Chiều cùng ngày sẽ diễn ra Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2024. Sau khi nghe báo cáo kết quả Tháng Thanh niên 2024, các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá về các nội dung báo cáo. 

Nhân dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng khen thưởng các đơn vị  có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2024./.

 

KA