Hậu Giang: Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn ấp, khu vực”

14:41 06/07/2011     3339

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 05/7/2011, tại Thành ủy thành phố Vị Thanh, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn ấp, khu vực”.
Tại buổi tọa đàm có 13 ý kiến chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những khó khăn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ở cơ sở. Đó là: Đa số thanh niên sống phụ thuộc vào gia đình nên chưa có điều kiện phát huy về mặt kinh tế, thanh niên thiếu việc làm, trình độ học vấn và khả năng lý luận chính trị thấp, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn còn yếu, sự quan tâm của cấp ủy chưa đúng mức, chế độ chính sách cho cán bộ đoàn cơ sở còn hạn chế, nguồn vốn vay từ ngân hàng phần lớn chưa đến với đoàn viên, thanh niên…

Từ thực tế này, nhiều giải pháp đã được đề ra để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn; đồng thời động viên cán bộ đoàn các cấp khắc phục khó khăn, tập trung nghiên cứu những biện pháp củng cố tổ chức thực sự vững mạnh, tìm ra các mô hình hiệu quả để đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Đặng Văn An, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, yêu cầu Tỉnh đoàn chọn một chi đoàn điểm tiêu biểu đê xây dựng và nhân rộng.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng cần quan tâm công tác đào tạo, quy hoạch các bộ đoàn, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn hoạt động, nhất là trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới. Đồng chí khẳng định: “Đoàn Thanh niên luôn giữ được vai trò nòng cốt, vẫn tiếp lửa truyền thống”, “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”.