Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tuyên dương 20 thanh niên niên tiến làm theo lời Bác năm 2023

18:59 31/05/2023     1082

Công tác giáo dục   ĐTN: Chiều 31/5, tại trụ sở cơ quan, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Tuyên dương Thanh niên niên tiến làm theo lời Bác năm 2023.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các CQ Trung ương.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Hoàng Đức Nam, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn cho biết: Đây là sự kiện quan trọng của Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn nhằm tiếp tục đẩy mạnh Kết luận 01 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05; cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Đoàn khóa XXIV. 

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn;  đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các CQ Trung ương Tuyên dương 20 thanh niên niên tiến làm theo lời Bác năm 2023

 

Qua 03 năm triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Trung ương Đoàn và Đoàn khối các cơ quan Trung ương, các cơ sở đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị. Ban Thường vụ Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị với nội dung giải pháp cụ thể; hàng năm, tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên học tập chuyên đề về Bác. Các cơ sở đoàn trực thuộc chủ động tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề. Hằng năm, 100% các chi đoàn, đoàn cơ sở triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều chi đoàn, đoàn cơ sở đã có những cách làm sáng tạo trong triển khai học tập và theo theo Bác.

 

Cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong cơ quan và các ban, đơn vị; có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

Sau 3 năm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ngừng nâng lên. Học tập và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu tự thân, là việc làm quan trọng trong hành trình trưởng thành, phát triển và cống hiến của tuổi trẻ cơ quan Trung ương Đoàn.

Cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong cơ quan và các ban, đơn vị; có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều nội dung trong chương trình công tác của Trung ương Đoàn do cán bộ, đoàn viên các ban, đơn vị tham mưu triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

 

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

 

"Noi gương Bác, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn luôn ra sức thi đua làm nhiều việc tốt, giành nhiều thành tích trong học tập, thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng Đoàn. 20 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022 được tuyên dương là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ngày hôm nay chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc dâng Bác", đồng chí Hoàng Đức Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc, các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu trong Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 407-KH/TWĐTN-BTG ngày 30/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Kế hoạch số 1532-KH/DUTWD, ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm công tác khác.

Cũng tại chương trình đoàn viên thanh niên đã cùng tham dự sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” do GS.TS Mạch Quang Thắng – nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày./.

 

Thanh Nga