Để "sinh viên 5 tốt" trở thành một phong trào tự thân của sinh viên.

10:49 20/03/2013     4068

Công tác giáo dục   Web.ĐTN - Đó là chủ đề được thảo luận, góp ý tại Hội nghị xin ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX diễn ra tại T.P Hồ Chí Minh ngày 19/3/13.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị


Hàng chục ý kiến tâm huyết của các bạn sinh viên, cán bộ Hội Sinh viên và các bạn sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt của các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trao đổi về cuộc vận động này. Hầu hết các ý kiến đều chung suy nghĩ sinh viên 5 tốt là một danh hiệu cao quý của sinh viên và là cơ hội để các bạn sinh viên tự rèn luyện và trưởng thành. Trong quá trình triển khai, nhiều trường đã có cách làm hay, có hiệu quả, như Học viện Ngân hàng tổ chức các hoạt động tiền sinh viên 5 tốt để hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt các tiêu chí của danh hiệu; Đại học khoa học tự nhiên lồng ghép giới thiệu danh hiệu SV 5 tốt trong sinh hoạt chính trị đầu khoá với hình thức trò chơi đi tìm kho báu... 

Tuy nhiên, nhiều bạn trăn trở về việc thực hiện và cách thức đánh giá, công nhận tiêu chí của sinh viên 5 tốt, đặc biệt là kỹ năng tốt, hội nhập tốt. Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay, việc kết nối với các doanh nghiệp để tạo điều kiện tiếp nhận những sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt sau khi ra trường còn chưa được chú trọng, việc tuyên truyền và tôn vinh những sinh viên đã đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt còn chưa được tốt, dẫn đến chính bản thân người được danh hiệu chưa thấy được giá trị của danh hiệu, đông đảo xã hội chưa biết nhiều đến danh hiệu này. Chia sẻ với Hội nghị, nhiều ý kiến đồng tình với trăn trở của chủ toạ trong việc cuộc vận động này mới chỉ thu hút được đối tượng sinh viên khá, giỏi, bộ phận sinh viên còn lại chưa quan tâm tới cuộc vận động.

Đánh giá lại 5 năm qua, có thể nói, sinh viên 5 tốt đã bắt đầu được đông đảo sinh viên biết đến, quan tâm và là mục tiêu phấn đấu của nhiều bạn trẻ. Trên cả nước, nhiều mô hình hay, sáng tạo đã nảy nở với sự hỗ trợ, vào cuộc tích cực của các cấp bộ Hội. Để sinh viên 5 tốt trở thành một phong trào tự thân của sinh viên, nhiều đại biểu cho rằng cần tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về danh hiệu Sinh viên 5 tốt trong sinh viên và cộng đồng; quan tâm tới việc tôn vinh, tạo điều kiện, môi trường cho các bạn sinh viên sau khi đạt danh hiệu; thành lập các câu lạc bộ sinh viên 5 tốt; tăng cường kết nối, quảng bá danh hiệu này tới các doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên trong tìm kiếm việc làm...

Sinh viên Học viện Ngân hàng góp ý tại Hội nghị
Sinh viên Học viện Ngân hàng góp ý tại Hội nghị


Sinh viên 5 tốt không chỉ là một hình thức tôn vinh, mà còn là những tiêu chuẩn, chuẩn mực chung nhất mà một sinh viên cần có, cần tự trang bị để sẵn sàng tâm thế lập thân, lập nghiệp. Hội Sinh viên Việt Nam, người bạn thân thiết của sinh viên cần tạo môi trường, tạo điều kiện để phong trào này phát triển rộng rãi trong sinh viên, đó là ý kiến chung của các đại biểu dự Hội nghị.

Đây là một trong những Hội nghị được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức nhằm góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018.