Cần Thơ: Tọa đàm "Tuổi trẻ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc"

08:42 29/05/2023     1296

Công tác giáo dục   ĐTN: Vừa qua, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Chương trình Toạ đàm “Tuổi trẻ thành phố Cần Thơ với sứ mệnh chấn hưng văn hoá” năm 2023 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn; đồng chí Nhâm Giang Đông, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Hà Hồng Ngọc, Phó Trưởng phòng Quản lí Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ; cô Hồ Thị Cẩm Linh, Giảng viên Học viện Chính trị KV4 là diễn giả tọa đàm.

 

Các diễn giả giải đáp câu hỏi câu hỏi của đại biểu tham gia tọa đàm.

 

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã trao đổi, đặt nhiều câu hỏi, đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc chung sức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Trong đó, nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề: Làm sao để phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc đặc biệt là trên không gian mạng? 

Đồng chí Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực văn hóa, con người. Mạng xã hội trở thành nơi diễn ra các hoạt động thông tin, văn hóa đa dạng và phong phú, chứa đựng nhiều giá trị và cả phản giá trị. Trong đó có cả thuận lợi và thách thức để giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc. Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của nước nhà, cũng là lực lượng quan trọng trong việc giữ gìn và bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Vì vậy mỗi bạn trẻ cần tăng cường truyền bá, phổ biến các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục tri thức về văn hóa dân tộc trong xã hội. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, thanh niên  cần xung kích, sáng tạo, thực hiện các nhiệm vụ, hành động cụ thể, thiết thực, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực về văn hóa…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng quan tâm đến việc bảo vệ sự trong sáng của Tiếng Việt trong giao tiếp của các bạn trẻ trên mạng xã hội và trong đời sống hiện nay; việc phát huy vai trò của tuổi trẻ để chung sức cùng thành phố phát huy tối đa các giá trị di sản văn hóa và phát triển du lịch bền vững…

 

Đại biểu tham gia đặt câu hỏi, trao đổi, đề xuất về các nội dung xoay quanh chủ đề “Tuổi trẻ Cần Thơ với Chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”.

 

Cô Hồ Thị Cẩm Linh, Giảng viên Học viện Chính trị KV4 chia sẻ: Trong bất kỳ giai đoạn nào thì việc giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa của dân tộc cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển đất nước. Hiện nay, tuổi trẻ có nhiều cơ hội để tiếp cận với nhiều nền văn hóa trên thế giới. Vì vậy, để tuổi trẻ chung sức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc thì trước hết mỗi đoàn viên thanh niên cần chủ động tìm hiểu về văn hóa dân tộc. Khi hiểu về văn hóa dân tộc, các bạn sẽ thấy yêu và muốn góp sức để bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc. Khi ý thức được rằng Tiếng Việt còn thì văn hóa Việt còn, giữ được sự trong sáng của Tiếng Việt chính là góp phần bảo vệ văn hóa dân tộc thì các bạn sẽ có những hành động thiết thực để giữ vẻ đẹp của Tiếng Việt.

Các đại biểu tham gia tọa đàm đều rất tâm huyết, có nhiều ý kiến, đề xuất thiết thực. Từ ý kiến của các diễn giả, đại biểu tham gia tọa đàm, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ sẽ gắn kết với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố cũng như thu hút các nguồn lực xã hội để triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo môi thuận lợi cho đoàn viên thanh niên cùng tìm hiểu, góp sức để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc./.

 

Bé Như