Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Tọa đàm

10:51 25/03/2013     1893

Công tác giáo dục   Web.ĐTN:Tiếp tục triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên 2013, chiều ngày 22/3/2013, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức Tọa đàm “Thanh niên với Văn hóa công sở”
"Thanh niên với Văn hóa công sở Tham dự Tọa đàm có các đồng chí: Lê Duy Thắng, Phó trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối; Phạm Cao Phong, Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và Unesco, Bộ Ngoại giao; Bùi Đức Việt, Phó Bí thư Đoàn Khối và cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.
Web.ĐTN:Tiếp tục triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên 2013, chiều ngày 22/3/2013, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức Tọa đàm “Thanh niên với Văn hóa công sở”
Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Phạm Cao Phong, Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và Unesco, Bộ Ngoại giao đã dành thời gian nói chuyện với đoàn viên thanh niên về văn hóa và việc thực hiện Văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác ngoại giao; thực hiện văn hóa ngoại giao và việc đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cũng tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các tiêu chí về văn hóa công sở trong cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, đồng chí Bùi Đức Viêt, Phó Bí thư Đoàn Khối nhấn mạnh: Văn hoá công sở không chỉ thể hiện đạo đức, phẩm chất của cán bộ, công nhân viên chức trong khi thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện trình độ văn hoá của mỗi người. Đoàn viên thanh niên xung kích tham gia thực hiện văn hóa công sở góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách ứng xử chuẩn mực trong hoạt động công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt. Về tiêu chí thanh niên với văn hóa công sở, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ tiếp thu các ý kiến trao đổi của các đại biểu tại buổi tọa đàm, điều chỉnh bộ tiêu chí hoàn chỉnh, mang tính khái quát, phù hợp và phổ biến đến đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian tới.

                                                                                     Ban Tuyên giáo Đoàn Khối