Tỉnh đoàn Thái Nguyên ký kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh

09:19 11/07/2011     3750

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn Thái Nguyên vừa phối hợp với UBND tỉnh Ký kết quy chế phối hợp hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi để UBND và Đoàn thanh niên các cấp hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên.
Đồng chí Ma Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Dương Xuân Hùng - Tỉnh ủy viên, UV Ban thường vụ TW Đoàn,  Bí thư Tỉnh Đoàn; Phạm Văn Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, cán bộ phong trào cơ quan Tỉnh Đoàn.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh Đoàn đã thống nhất nội dung và ký kết quy chế phối hợp hoạt động với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi để UBND và Đoàn thanh niên các cấp hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần phát huy vai trò của Đoàn thanh niên và tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của các địa phương, đơn vị; xây dựng, củng cố chính quyền và tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và thanh thiếu nhi; tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, học tập, lao động thuận lợi để mọi công dân và thanh thiếu nhi trong tỉnh phát triển toàn diện.

Quy chế phối hợp dựa trên nguyên tắc chủ động, tích cực của hai bên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; phát huy hiệu quả vai trò, thế mạnh của mỗi bên với mục tiêu chung là phấn đấu vì sự giàu mạnh, văn minh của quê hương, vì hạnh phúc của nhân dân. Quy chế cũng nêu rõ về trách nhiệm, quyền hạn, nội dung phối hợp.

Đây là một nội dung có ý nghĩa to lớn nhằm xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời thể hiện sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới./.