Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để từ chức trở thành nét văn hóa ứng xử của cán bộ

09:11 - 10/11/2022      376
Trong đời sống xã hội, tuy không phải là hiếm, nhưng rất khó khăn để một cán bộ từ chức dù với lý do nào. Có nhiều rào cản khiến cho việc từ chức không hề dễ như nguyên tắc “có lên-có xuống”, “có vào-có ra” trong công tác cán bộ.

Mới nhất

Bảo đảm quyền con người tại Việt Nam: Thắng lợi của sự thật và chân lý

Ngày 11/10, Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là một tin vui đối với nhân dân Việt Nam, và một lần nữa khẳng định sự đúng đắn trong chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển, bảo đảm tất cả người dân được hưởng các quyền con người, trong khuôn khổ luật pháp.

Phát huy sức mạnh nhân dân trong cuộc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Việc làm cần thiết hiện nay là phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng cán bộ, đảng viên hiện nay

Trong những năm qua, báo chí nước ta đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền về tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội, đặc biệt là đã thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong đấu tranh chống tiêu cực về an ninh, tư tưởng.

Bình Dương: Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa 81

ĐTN: Chiều 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Chính trị Tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa 81.

Bài 2: Khắc phục các loại “bệnh cá nhân”

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định: “Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: Quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí...