Tuổi trẻ khối cơ quan T.Ư đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

09:18 23/02/2024     2165

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   ĐTN: Chiều ngày 22/02, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Diễn đàn.

 

Quang cảnh Diễn đànTham dự có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn, 150 đồng chí là cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của 56 cơ sở đoàn trực thuộc Khối.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối cho biết: Với gần 90 nghìn đoàn viên, thanh niên đang học tập, lao động, công tác tại 56 cơ sở đoàn trực thuộc là các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu khoa học, báo chí, thông tấn, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương, trong những năm qua, tuổi trẻ Khối và các cấp bộ đoàn trực thuộc luôn nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình với Đảng và với công tác xây dựng Đảng.

 

Bí thư Đoàn Khối Bùi Hoàng Tùng phát biểu khai mạc Diễn đàn

 

Trong những năm qua, tuổi trẻ Khối và các cấp bộ đoàn trực thuộc luôn nhận thức rất rõ trách nhiệm với Đảng và với công tác xây dựng Đảng. Các cấp bộ đoàn trong Khối đã tập trung nâng cao ý thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên thông qua việc triển khai hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị như “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Thanh niên với Đảng và Bác Hồ”, “Thanh niên với Đảng, Đảng với Thanh niên”…

Đặc biệt, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó, không ngừng nỗ lực, cố gắng hằng ngày nhằm hoàn thiện và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều hành động, đóng góp thiết thực, cụ thể nhằm góp phần xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tích cực bảo vệ Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 

 

Các đại biểu trao đổi tại Diễn đàn

 

Tại diễn đàn, các đại biểu đóng góp ý kiến đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và việc thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối; Đồng thời, đánh giá vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn trong Khối các cơ quan Trung ương trong tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong thời gian vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Thể , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, những ý kiến bổ sung, góp ý về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của các đảng viên, đoàn viên trẻ Khối các cơ quan Trung ương cần được cô đọng, tập trung vào những kiến nghị về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn sắp tới. Bên cạnh đó, cần phải tập trung và cụ thể hóa, từ đó có góp ý cho Trung ương, Đại hội Đảng các cấp, từ đó cấp ủy sẽ có cơ sở để xem xét, tiếp thu và chỉ đạo thực hiện.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Diễn đàn

 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thể, những nội dung góp ý liên quan tới Điều lệ Đảng cần được nghiên cứu rõ ràng, cụ thể qua những giải pháp trong từng chương, từng nội dung và điều lệ để phục vụ tốt nhất cho công tác điều chỉnh Điều lệ Đảng sắp tới, phục vụ thiết thực cho báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng” là dịp để các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối tiếp tục ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với Đảng, với công tác xây dựng Đảng, từ đó, tích cực và chủ động hơn trong tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mặt của công tác xây dựng Đảng cũng như việc thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối.

Kết quả của Diễn đàn sẽ được tổng hợp gửi Tổ biên tập báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Tổ biên tập tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng của Đảng ủy Khối nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện hai dự thảo báo cáo trên./.
                        

Trịnh Lý