Tuổi trẻ Hà Tĩnh sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

10:48 30/03/2023     644

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   ĐTN: Chiều 29/3/2023, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh quý I năm 2023.

Với nội dung trao đổi, giới thiệu về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị được kết nối trực tiếp và trực tuyến tới 14 điểm cầu với sự tham gia của gần 300 báo cáo viên, tuyên tuyền viên, thành viên CLB Lý luận trẻ các cấp.

Tại buổi sinh hoạt, các báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên CLB Lý luận trẻ, đã được lắng nghe đồng chí Phạm Thị Thinh – Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính  trị quốc gia sự thật trao đổi chuyên đề về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm kết hợp đồng bộ giữa xây và chống; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Qua cuốn sách này giúp cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.

 

Đồng chí Hoàng Cẩm Thạch – Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại điểm cầu cấp tỉnh

 

Đồng thời thông qua buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Thị Thinh đã trao đổi về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: Không ngừng học tập nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị thực chất, hiệu quả góp phần tuyên truyền sâu rộng hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lan tỏa tinh thần, ý nghĩa, nội dung cốt lõi của cuốn sách đến với đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên. Mỗi cán bộ, đoàn viên phải là một tấm gương sáng trong việc tự học tập, rèn dũa đạo đức lối sống để lan tỏa, vận động bạn bè, người thân hiểu rõ hơn về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị đẩy lùi tham nhũng tiêu cực. Đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn các cấp trong việc phát hiện những dấu hiệu sai phạm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương làm rõ những dấu hiệu sai phạm.

 

Điểm cầu các huyện, thị, thành đoàn theo dõi Hội nghị

 

Cũng trong chiều nay, đồng chí Hoàng Cẩm Thạch – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý Luận trẻ cấp tỉnh đã quán triệt một số nội dung, nhiệm vụ trong thời gian tới của các cấp bộ Đoàn, trong đó chú trọng triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023. Tổ chức, triển  khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, nhất là trong việc tuyên truyền pháp luật ATGT.

Chương trình sinh hoạt về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa thiết thực, giúp cho cán bộ Đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên được củng cố thêm niềm tin; nắm vững để quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tinh thần đấu tranh đấu tranh; tạo môi trường để cán bộ, đảng viên trẻ được rèn luyện nhân cách, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, làm tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Chính quyền trong giai đoạn hiện nay./.

 

Giang Thanh