Quảng Ninh: Phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận về nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

11:23 14/05/2024     946

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   ĐTN: Ngày 13/05, Câu Lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh tổ chức sinh hoạt Quý II năm 2024 với chủ đề " Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, "lệch chuẩn" trên không gian mạng, và Phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận về nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên đã được phổ biến về nội dung và thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024; giao lưu, học hỏi kỹ năng và kinh nghiệm từ chị Nguyễn Thị Mai Hậu - Phó Giám đốc phụ trách Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật, một người từng đạt nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc thi này.

 

 

Đồng thời, buổi sinh hoạt tập trung nghiên cứu và thảo luận 4 bài tham luận chính đó là "Nhận diện một số biểu hiện sai trái, lệch chuẩn trên mạng xã hội", "Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng", "Đấu tranh với các luận điệu của thế lực thù địch trên không gian mạng" và "Xây dựng, phát triển vững chắc thế trận lòng dân trên không gian mạng". Từ đó, CLB thu về 9 ý kiến thảo luận và bổ sung từ các thành viên đối với các bài tham luận.

Với những nội dung thiết thực, bám sát với tình hình thanh niên hiện nay, buổi sinh hoạt Quý II năm 2024 của CLB góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác Lý luận của Đoàn và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng đối với thanh niên.
 

Phạm Kế Nguyên