Đà Nẵng: Tăng cường đoàn kết, thống nhất, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, ĐVTN

10:38 11/07/2022     332

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   ĐTN: Ngày 09/7, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng quyết định triệu tập thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp bộ Đoàn thành phố, Câu lạc bộ Lý luận trẻ và các cấp bộ Đoàn thành phố tham gia Lớp tập huấn công tác Ban chỉ đạo 35 Thành Đoàn, Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội năm 2022.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tại Hội nghị, gần 180 đồng chí là thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố Đà Nẵng; Các thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 cấp bộ Đoàn thành phố và đội hình cộng tác viên dư luận xã hội của 27 đơn vị trực thuộc được nghe T.s Phạm Đi, giảng viên Học viện Chính trị khu vực III, thành phố Đà Nẵng – báo cáo viên của chương trình trình bày Tập huấn về công tác Ban chỉ đạo 35 Thành Đoàn, Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội năm 2022.

Nnội dung chuyên đề tập trung ở các nghiệp vụ như nghiệp vụ tuyên truyền miệng; nghiệp vụ điều tra dư luận xã hội, nghiệp vụ đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù trong tình hình hiện nay; kỹ năng nắm bắt định hướng dư luận xã hội xử lý tình huống có vấn đề trong công tác tư tưởng và điểm nóng ở cơ sở…

 

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo- Phó Bí Thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lớp tập huấn

 

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo – Uỷ viên  BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí Thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng đã nhấn mạnh, việc tăng cường thông tin chính thống trên các trang mạng xã hội theo xu hướng kết hợp giữa xây và chống, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực”, đẩy mạnh công tác dự báo tình hình, phối hợp trong nắm bắt, xử lý thông tin và đấu tranh, phản các các quan điểm sai trái, thù địch, sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và Nhân dân về việc nhận diện đúng, trúng âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản cách mạng, bất mãn, cơ hội chính trị.

Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, củng cố đồng thuận và lòng tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thành phố.

 

Huỳnh Tâm