Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 186 -TB/TWĐTN-BQT 28/09/2023 THÔNG BÁO SỐ 8: Về việc tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V năm 2023
Số: 1965-CV/TWĐTN-CNĐT 27/09/2023 Công văn: “V/v hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao độngViệt Nam năm 2023”
Số 185-TB/TWĐTN-BTC 26/09/2023 Thông báo kết quả thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023
Số: 1948 -CV/TWĐTN-BTG 25/09/2023 “V/v nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Số: 184 -TB/TWĐTN-BTC 25/09/2023 Thông báo số 6: Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2023
Số:04 -NQ/TWĐTN-VP 24/09/2023 Nghị quyết: Hội nghị lần thứ tư Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII
Số: 486/KHPH-BCA-TWĐTN 19/09/2023 Kế hoạch: Phối hợp tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và phát động phong trào phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thanh thiếu nhi Việt Nam
Số: 1897-CV/TWĐTN-KHCN 15/09/2023 Công văn: “V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Số: 1856-ĐA/BCĐ 12/09/2023 Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/2946-06/01/2026)
Số: 1848 - CV/TWĐTN-BTG 12/09/2023 Công văn: “V/v chuẩn bị và hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam”