Ký hiệu Ngày Trích yếu
111-KH/TWĐTN-BTG 27/07/2023 Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9
1484-CV/TWĐTN-BTG 27/07/2023 Công văn tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
CV-125/BĐKTHTN 27/07/2023 Công văn phúc đáp về việc đăng ký danh sách tên miền quốc gia "vn" cần giữ chỗ, bảo vệ.
145-TB/TWĐTN-TNNT 26/07/2023 Thông báo tổ chức tập huấn, vòng Bán kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023
1470-CV/TWĐTN-BQT 25/07/2023 Công văn về việc đôn đốc tổ chức Chương trình tập huấn tình nguyện viên dạy tiếng Anh cấp tỉnh và các đội hình thanh niên tình nguyện dạy tiếng Anh trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023
99-BC/TWĐTN-TNNT 25/07/2023 Báo cáo kết quả tổ chức Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ III" đồng loạt toàn quốc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023
01-TTr/VPUBTN 24/07/2023 Về việc xin ý kiến thành lập Hội đồng tư vấn về chính sách, pháp luật đối với thanh thiếu nhi.
96-CV/VPUBTN 21/07/2023 Về việc không đề xuất mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hoạt động tháng 8, tháng 9 năm 2023.
95-BC/TWĐTN-BTG 20/07/2023 Báo cáo 10 năm thực hiện Kết luận số 88-KL/TW của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu.
95-CV/VPUBTN 18/07/2023 Về việc lập kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch tiếp nhận vốn viện trợ nước ngoài năm 2024 và giai đoạn 2024-2026.