Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 1844-CV/TWĐTN-BTG 11/09/2023 Công văn: “V/v báo cáo kết quả10 năm thực hiện Kết luận số100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của BanBí thư (khóa XI)”
Số: 126-BC/TWĐTN-BTG 11/09/2023 Báo cáo: Tình hình dư luận thanh niêntháng 8năm 2023
Số: 1837-CV/TWĐTN-TNTH 11/09/2023 “V/v tập trung triển khai “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa” năm học 2023 - 2024”
Số: 23 -HD/TWĐTN-VP 07/09/2023 HƯỚNG DẪN: Thực hiện Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số: 1816-CV/ TWĐTN-BTC 07/09/2023 Công văn: “V/v đăng ký phát hành sách Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn Điều lệ Đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027”
122-BC/TWĐTN-VP 06/09/2023 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 8.2023 (Trung ương Đoàn)
Số:177-TB/TWĐTN-BTC 06/09/2023 Thông báo: Kết luận của đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn tại Hội nghị rà soát việc triển khai Phần mềm Quản lý đoàn viên của 12 đơn vị trọng điểm
311-TB/VPTWĐ 05/09/2023 Thông báo đính chính Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
125-KH/TWĐTN-BTC 23/08/2023 Kế hoạch lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội trong trường học năm 2023
1715-CV/TWĐTN-BQT 22/08/2023 CV về việc triển khai Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại Quý III/2023 gửi các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc