Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan triểm lãm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan triểm lãm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan triểm lãm

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng tham quan triểm lãm

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng tham quan triểm lãm

Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tham quan triểm lãm

Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tham quan triểm lãm

Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tham quan triểm lãm