EVNPT nỗ lực triển khai thi công Dự án đường dây 500kv mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500kV Bắc - Trung, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới. Hiện EVNNPT đang nỗ lực triển khai, quyết tâm hoàn thành đáp ứng mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

08:10 04/06/2024

BÌNH LUẬN