{TRAILER} CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2024

Năm 2024, Trung ương Đoàn chỉ đạo triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè sẽ diễn ra từ 01/6 đến 31/8/2024 với 01 chương trình Tiếp sức mùa thi, 04 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, tình nguyện trực tuyến; tình nguyện theo dự án giai đoạn nhiều năm nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên một địa bàn

08:44 21/05/2024

BÌNH LUẬN