Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Sáng 15/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, bước vào phiên trọng thể. Dự phiên trọng thể Đại hội có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các thời kỳ, 37 tổ chức đối tác, bạn bè quốc tế và 981 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú.

08:58 20/02/2023

BÌNH LUẬN