Nhà phát minh trẻ Việt Nam - những người tiên phong cho giải pháp thích ứng trong trạng thái “bình thường mới”

15:22 19/11/2020     3077

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Ngày 04/11, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ một nhóm các nhà phát minh trẻ đã thiết kế ra loại mặt nạ phòng độc cải tiến có tên là mũ bảo hiểm Vihelm và chia sẻ thiết kế với toàn thế giới thông qua giấy phép sử dụng CC miễn phí.

Thông qua YPA, nhóm đã gặp Văn phòng Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam để trình bày về thiết kế mũ bảo hiểm sáng tạo.

 

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam và các chuyên gia chúc mừng nhóm vì một ý tưởng sáng tạo và đưa ra lời khuyên cho nhóm vì thiết bị có tiềm năng sử dụng trong môi trường cách ly và môi trường ô nhiễm, độc hại.
 

Nhóm gồm 3 nhà phát minh trẻ: Đỗ Trọng Minh Đức - 17 tuổi, Trần Nguyễn Khánh An - 14 tuổi và Nguyễn Hoàng Phúc - 15 tuổi, cùng với người thầy của mình là Tiến sĩ Nguyễn Đình Nam, nhóm đã phát minh ra một cải tiến  phiên bản PAPR cho phép người dùng gãi, ăn và uống mà không bị nhiễm vi rút. Sáng chế này đã giành được giải vàng trong cuộc thi Sáng tạo ở Canada và được đăng trên các tờ báo lớn ở hàng chục quốc gia.

Trong buổi gặp gỡ, Vihelm đã chia sẻ về kế hoạch đề xuất sử dụng mũ bảo hiểm này như một giải pháp cách ly di động, một số ứng dụng tiềm năng của sản phẩm không chỉ cho chuyên gia mà còn cho cộng đồng. Sau khi chiến thắng INCAN, đội Vihelm tiếp tục dành nhiều tháng nỗ lực để cải thiện thiết kế hơn nữa và đưa ra một số sáng kiến khác. Một cải tiến đáng chú ý là bổ sung một khoang diệt khuẩn đặc biệt để tiêu diệt các mầm bệnh trượt qua bộ lọc HEPA của mũ bảo hiểm; Một cải tiến khác là bổ sung một bộ van để tăng độ an toàn cho mũ bảo hiểm. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã làm việc với Vihelm và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để đo lường hiệu quả bảo vệ chống lại coronavirus, so với một số mặt nạ phòng độc phổ biến và PAPR, kết quả sẽ được công bố vào tháng tới và giá cả cạnh tranh hơn, phù hợp hơn với đất nước như Việt Nam.

 

Thông qua YPA, nhóm đã gặp Văn phòng Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam để trình bày về thiết kế mũ bảo hiểm sáng tạo.

 

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam và các chuyên gia khác đã chúc mừng nhóm vì một ý tưởng sáng tạo và đưa ra lời khuyên cho nhóm vì thiết bị có tiềm năng sử dụng trong môi trường cách ly và môi trường ô nhiễm, độc hại. Ý tưởng về một thiết bị như vậy có thể được thực hiện bởi một nhóm các nhà sáng chế trẻ sẽ truyền cảm hứng cho ngày càng nhiều thanh niên trong nước đóng góp vào cuộc chiến chống lại COVID-19.

 

 

Với sự giúp đỡ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhóm đã tạo ra một dự án cộng đồng với thiết kế mũ bảo hiểm có thể tải xuống miễn phí. Dự án cộng đồng này nhằm giúp mọi người trên toàn thế giới sản xuất mặt nạ phòng độc tiên tiến nhưng giá cả phải chăng trong trường hợp họ cần giải quyết COVID-19.

Vietnam Young Inventors as pioneer for adaptive solution in the “new normal”

04 Nov 2020 - Vietnam Young Physicians Association supports a team of young inventors that designed an improved respirator called Vihelm helmet and shared the design to the world through free to use CC license. Through YPA, the team met with the World Health Organization (WHO) Representative Office for Viet Nam to present the innovative helmet design. 

The team consists of 3 young inventors: Do Trong Minh Duc - 17 years old, Tran Nguyen Khanh An - 14 years old and Nguyen Hoang Phuc - 15 years old, along with their mentor Dr. Nguyen Dinh Nam, the team has invented an improved version of PAPR which allow users to scratch, eat and drink without exposure to virus. This invention won golden prize in Innovation Competition in Canada and being covered in major newspapers across tens of countries.

In the meeting, Vihelm shared their proposal plan to use this helmet as mobile isolation solution, some potential applications of the products not only for professional but also community uses. After winning the INCAN, Vihelm team continued spending months of effort to improve the design further and came up with several more innovations. A notable improvement is adding a special germicidal chamber to kill pathogens which slips pass the HEPA filter of the helmet; Another improvement is adding a set of valves to increase safety of the helmet. Vietnam Young Physician Association has been working with Vihelm and Directorate for Standards, Metrology and Quality to measure the efficacy of protection against coronavirus, compared to some popular respirators and PAPR, the results will be published next month, and price is considerably more competitive, which is suitable for country like Vietnam.

Dr Kidong Park, WHO Representative in Viet Nam and other professionals congratulated the team for such an innovative idea and give the team advice as the device may has the potential to use in the isolation settings and the polluted, toxic environment. The idea of such device can be made by group of young inventors will inspire more and more young people in the country to contribute in the battle against COVID-19.

With the help of Vietnam Young Physicians Association, the team created a community project which a design of the helmet can be download for free. This community project is intended to help everyone around to world to produce an advanced yet affordable respirator in case they need to tackle COVID-19.

 

Ban Quốc tế