Hải Dương: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương

22:41 12/08/2022     164

ĐH Đoàn các cấp và ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII   ĐTN: Tính đến nay 100% đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương trực thuộc Tỉnh Đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 12/8, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Thành phố Hải Dương tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027, đây là 03 đơn vị cuối cùng trong tỉnh tổ chức Đại hội Đoàn - đảm bảo đúng tiến độ do BCH Trung ương Đoàn đề ra.

 


Tiếp nối thành công của Đại hội cấp cơ sở, công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Kết quả, trong 24 Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc có 01 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội; 01/24 đơn vị bầu Phó Bí thư kiêm nhiệm; độ tuổi bình quân Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo quy định không quá 30 tuổi.

 Trong nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ trương đoàn viên, thanh niên xung kích, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, Hải Dương là một trong những đơn vị đầu tiên có ngày Chuyển đổi số, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% Đoàn cấp huyện và tương đương sử dụng bộ nhận diện Đại hội trong khâu trang trí, khánh tiết, áp dụng mã QR vào việc chuẩn bị tài liệu Đại hội….

Thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương là nền tảng quan trọng, góp phần tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra thuận lợi, theo đúng kế hoạch đề ra và đạt kết quả cao./.

 

Ngọc Anh