LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Tuần thứ 48 (Từ ngày 28/11/2022 đến 04/12/2022)

-------------

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Phân công

chuẩn bị

Thứ hai (28/11)

08h00

Ban Bí thư giao ban với Trưởng các ban, đơn vị khối phong trào Trung ương Đoàn

- Ban Bí thư

- Thành phần: Trưởng các Ban phong trào, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Đảng, Đoàn thể, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Quyền Trưởng Ban Quốc tế, Ban Thanh niên Trường học; đại diện lãnh đạo Ban Thanh niên Nông thôn

62 Bà Triệu (phòng họp TN)

Văn phòng

08h00

Dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên

91 Trần Hưng Đạo

Ban Đoàn kết tập hợp TN

09h00

Dự tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn"

- Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Công tác Thiếu nhi và theo thư mời của Hội đồng Đội Trung ương

Trường TH Thành Công B, quận Ba Đình, Hà Nội

Ban CT thiếu nhi

09h30

Làm việc với Tổ công tác số  2567-QĐ/TWĐTN-BTC  

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: đồng chí Trưởng Ban Kiểm tra; các đồng chí Thành viên Tổ công tác

62 Bà Triệu (phòng họp TN)

Ban Kiểm tra

09h30

Làm việc với Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

60 Bà Triệu

Văn phòng UBQG về TN Việt Nam

09h45

Tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: đồng chí Quyền Trưởng Ban Quốc tế, đại diện lãnh đạo Văn phòng

62 Bà Triệu (Phòng Quốc tế)

Ban Quốc tế

10h00

Làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn

Văn phòng TW Đảng

Văn phòng

11h00

Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo

60 Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

14h00

Làm việc với Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn về công tác chuẩn bị các hoạt động tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

- Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Ban Công tác Thiếu nhi

62

Bà Triệu

Ban CT Thiếu nhi

14h30

Dự Họp báo giới thiệu vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy”

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng, Trung tâm truyền thông thanh thiếu nhi và theo thư mời của Ban Bí thư

62 Bà Triệu

(Hội trường 26/3)

Ban Tuyên giáo

Thứ ba (29/11)

08h00

Dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng Bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương (Dự tại điểm cầu Trung ương)

- Ban Bí thư (Dự tại điểm cầu số 62 Bà Triệu)

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn

Số 1 Hùng Vương và 62 Bà Triệu (Hội trường 26/3)

Ban

Tuyên giáo

08h00

Dự Sinh hoạt Hội cựu cán bộ Đoàn

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức; Văn phòng Trung ương Đoàn

62 Bà Triệu (phòng họp TN)

Ban Tổ chức

08h00

Dự Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

- Đồng chí Nguyễn Minh Triết

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo

11 Lê Hồng Phong

Ban Tuyên giáo

08h30

Dự Diễn đàn quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện Chính sách phát triển Thanh niên”

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và theo thư mời của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

01 Thanh niên

Văn phòng Ủy ban QG về TNVN

13h30

Lễ ký kết Chương trình phối hợp tổ chức Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACPWC giữa Trung ương Đoàn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, IIG Việt Nam; phát động Cuộc thi mùa giải 2023

- Đồng chí Nguyễn Minh Triết

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Thanh niên Trường học, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn, Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ

62 Bà Triệu (Hội trường 26/3)

Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ

14h00

Làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn

62 Bà Triệu (phòng họp TN)

Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo

15h00

Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo

60 Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

15h00

Dự Lễ kết nạp Đảng viên tại Chi bộ Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang

- Thành phần: Tập thể đảng viên, cán bộ Ban Công tác Thiếu nhi

90 Thợ Nhuộm

Ban CT Thiếu nhi

19h00

Dự Chung kết chương trình Kỹ năng Quản lý tài chính năm 2022

- Đồng chí Nguyễn Minh Triết

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học và theo thư mời của Ban Bí thư

218 Lĩnh Nam

Ban TN Trường học

20h00

Lễ Tổng kết và trao giải chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo

01 Tràng Tiền

Ban Tuyên giáo

Thứ tư (30/11)

09h15

Báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

Trụ sở Trung ương Đảng

Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo

09h30

Làm việc với Ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Ban Thanh niên Xung phong

62 Bà Triệu

Ban TN Xung phong

10h00

Làm việc với Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức

62 Bà Triệu (phòng họp TN)

Ban Tổ chức

14h30

Hội nghị Giao ban trực tuyến với Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở nước ngoài lần thứ III, năm 2022

- Đồng chí Nguyễn Minh Triết

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Thanh niên Trường học, Ban Quốc tế, Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên

62 Bà Triệu (Hội trường 26/3)

Ban Thanh niên Trường học

14h00

Chương trình “Khát vọng cống hiến – lẽ sống thanh niên” với chủ đề Khát vọng 2045

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

-  Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Truyền thông thanh thiếu nhi

182 Lương Thế Vinh

Ban Tuyên giáo

20h00

Dự lễ tổng kết trao giải Cuộc thi tìm hiểu Biển, Đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng”

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

-  Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo

165 Xã Đàn

Ban Tuyên giáo

Thứ năm (01/12)

08h00

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Đồng chí Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

46 Tràng Thi

Ban Đoàn kết THTN

08h00

Dự chương trình “Nâng bước thủ khoa 2022”

- Đồng chí Nguyễn Minh Triết

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Báo Tiền phong

01 Tôn Thất Tùng

Báo Tiền Phong

09h00

Dự sinh hoạt chuyên đề chi bộ Ban Thanh niên nông thôn

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: Tập thể Chi bộ Ban Thanh niên Nông thôn

62 Bà Triệu

Ban TN Nông thôn

09h00

Duyệt Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam và sơ duyệt triển lãm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo; Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam và theo thư mời của Ban Bí thư

62 Bà Triệu (Hội trường 26/3))

Ban Tuyên giáo

13h30

Họp đánh giá xếp loại chất lượng Đảng viên, tổ chức Đảng năm 2022 của Chi bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Tập thể Đảng viên Chi bộ Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên

64 Bà Triệu (phòng truyền thống)

Ban Đoàn kết tập hợp TN

14h00

Họp đánh giá xếp loại chất lượng Đảng viên, tổ chức Đảng năm 2022 của Chi bộ Ban Công tác thiếu nhi

- Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang

- Thành phần: Tập thể Đảng viên Chi bộ Ban Công tác thiếu nhi

62 Bà Triệu

Ban Công tác Thiếu nhi

Thứ sáu (02/12)

08h30

Làm việc Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị về  công tác chuẩn bị liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc 2022

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị

62 Bà Triệu

Ban TN Công nhân và Đô thị

14h00

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Đồng chí Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

65 Quán Sứ

Ban Đoàn kết THTN

14h00

Họp đánh giá xếp loại chất lượng Đảng viên, tổ chức Đảng năm 2022 của Chi bộ Trung tâm truyền thông thanh thiếu nhi

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: Tập thể Đảng viên Chi bộ Trung tâm truyền thông thanh thiếu nhi

62 Bà Triệu (phòng họp TN)

Trung tâm truyền thông TTN

14h00

Họp đánh giá xếp loại chất lượng Đảng viên, tổ chức Đảng năm 2022 của Chi bộ Ban Thanh niên Trường học

- Đồng chí Nguyễn Minh Triết

- Thành phần: Tập thể Đảng viên Chi bộ Ban Thanh niên Trường học

64 Bà Triệu

Ban TN Trường học

15h00

Giao ban với Văn phòng Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đoàn

60 Bà Triệu

Văn phòng

Thứ bảy (03/12)

07h30

Dự Ngày hội Tình nguyện Quốc gia chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2022

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Đồng Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần:  Tập thể Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên; Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn

Bảo tàng Hà Nội

Ban Đoàn kết tập hợp TN

14h00

Họp Ban tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

- Ban Bí thư

- Thành phần: Các đồng chí Thành viên Ban Tổ chức Đại hội; Trưởng/Quyền Trưởng các ban phong trào; Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Ban phụ trách Ban Thanh niên Nông thôn

62 Bà Triệu (Hội trường 26/3)

Văn phòng; Ban Tổ chức

19h00

Dự chương trình “Dấu ấn TECHFEST Việt Nam” năm 2022

- Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ

Bình Dương

Trung tâm phát triển KHCN và TNT

Chủ nhật (04/12)

08h00

Dự khai mạc Ngày hội trải nghiệm và không gian sáng tạo trẻ

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn, Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ và theo thư mời của Ban Bí thư.

167 Trung Kính

Ban TN Công nhân và đô thị;  Trung tâm phát triển KHCN và TNT

08h30

Tọa đàm Tuổi trẻ sáng tạo với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tiên phong, sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc năm 2045”

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn, Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ và theo thư mời của Ban Bí thư

167 Trung Kính

Ban TN Công nhân và đô thị;  Trung tâm phát triển KHCN và TNT

15h00

Tổng duyệt Tuyên dương công trình sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2022 và ý tưởng sáng tạo tiêu biểu trên Cổng Thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 -2022

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ

167 Trung Kính

Ban TN Công nhân và đô thị;  Trung tâm phát triển KHCN và TNT

19h30

Dự Tuyên dương công trình sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2022 và ý tưởng sáng tạo tiêu biểu trên Cổng Thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022

- Ban Bí thư

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn, Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ và theo thư mời của Ban Bí thư

167 Trung Kính

Ban TN Công nhân và đô thị;  Trung tâm phát triển KHCN và TNT

 

- Căn cứ lịch công tác, các ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu thay đổi, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ có thông báo sau.

- Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Cơ quan Trung ương Đoàn.