Tác giả:
Phan Hoàng Nam

Áo xanh tình nguyện

Các chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh ra quân sửa chữa Cầu Ông Giáo, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh với kinh phí 2,5 triệu đồng.

<h1>hay</h1>
Gray Hat - 20-06-2017
* Nội dung không quá 300 ký tự
trao ảnh Bác
Nguyễn Bá Trinh
Đền ơn đáp nghĩa
Huỳnh Tiến Nam
Áo xanh tình nguyện
Phan Hoàng Nam
Nụ cười trẻ thơ
Phan Hoàng Nam
Hành trình đến với trẻ em khuyết tật
Phan Hoàng Nam
Đền ơn đáp nghĩa
Lê Hoàng Dũng