Trailer Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Một sự kiện đặc biệt Ngày hội Đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam với sự có mặt của 1.000 đại biểu thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước. Nơi nhìn lại những hoạt động ý nghĩa những sự lan tỏa của công tác Hội và phong trào thanh niên trong suốt 5 năm qua và xác định mục tiêu giải pháp cho chặng đường phát triển mới....

08:37 03/37/2019

BÌNH LUẬN