Thông báo Kết quả xét thăng hạng viên chức hạng II - 2018

01:38 06/11/2018

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Hội đồng xét thăng hạng viên chức cơ quan Trung ương Đoàn vừa có Thông báo số 106 -TB/TWĐTN-BTC ngày 05/11/2018 về Kết quả xét thăng hạng viên chức hạng II cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018.


Theo đó, Hội đồng xét thăng hạng viên chức hạng II cơ quan Trung ương Đoàn thông báo kết quả xét thăng hạng xét thăng hạng viên chức hạng II đối với 11 nhân sự đủ điều kiện dự xét thăng hạng viên chức hạng II (có danh sách chi tiết gửi kèm theo).

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo này đến hết ngày 23/11/2018, các nhân sự đủ điều kiện dự xét thăng hạng viên chức hạng II có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét thăng hạng đến Hội đồng xét thăng hạng viên chức hạng II (qua Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương Đoàn). Hội đồng xét thăng hạng viên chức không giải quyết khiếu nại đối với các đơn đề nghị khiếu nại nhận được sau thời gian quy định nêu trên.
    
Hội đồng xét thăng hạng viên chức hạng II thông báo để các thí sinh dự xét thăng hạng viên chức được biết.

 

 

 

(Nguồn BTC Trung ương Đoàn)- ĐH