Tuổi trẻ Tuyên Quang sắt son niềm tin với Đảng

10:35 17/02/2020     4629

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 14/02/2020, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tuổi trẻ Tuyên Quang sắt son niềm tin với Đảng”.

CLB Lý luận trẻ tỉnh dâng hương tại di tích lịch sử Mỏ Than

 

Tại tọa đàm, các đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên và thành viên CLB Lý luận trẻ tỉnh Tuyên Quang, CLB Lý luận trẻ Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã được xem phóng sự tư liệu về sự ra đời, phát triển, đấu tranh và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm xây dựng và phát triển; 80 năm thành lập Chi bộ Mỏ Than - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Dương Minh Nguyệt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, từ đây Cách mạng Việt Nam đã có người cầm lái, quyết định sự phát triển của dân tộc theo con đường: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi đến xã hội cộng sản”. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Nhằm tạo cơ hội cho các thành viên các CLB Lý luận trẻ được giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm và khó khăn, vướng mắc trong thực tế của đoàn viên, thanh niên. Các đại biểu cùng các thành viên hai CLB đã cùng trao đổi với các nội dung: Vai trò của lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định hàng đầu mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Quan điểm, đường lối của Đảng đối với thanh niên và công tác thanh niên; Vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng; Phát huy vai trò của Bí thư Đoàn cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao… Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về sự ra đời, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc cách mạng thống nhất đất nước và quá trình đưa đất nước ta hòa nhập với xu thế phát triển của thế giới cũng như vị thế của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay; sự ra đời và vai trò to lớn của Chi bộ Mỏ Than - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ giải phóng hoàn toàn thống nhất đất nước.

Đồng chí  Đào Việt Dũng - Chuyên viên chính Phòng Lý luận công tác và lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao đổi một số nội dung về sự ra đời, phát triển, lãnh đạo và những khó khăn, thách thức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước đưa đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và bảo tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang không ngừng thi đua, học hỏi, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có đủ năng lực phẩm chất và chuyên môn, có nhiều giải pháp, cách làm mới thu hút đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn các cấp, cùng các cấp ủy Đảng xây dựng thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang có tri thức, có văn hóa, có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Dịp này, các thành viên CLB Lý luận trẻ, các đồng chí đoàn viên thanh niên đã được tham gia phần thi tìm hiểu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ Mỏ Than thông qua hình thức trắc nghiệm. Thông qua phần thi góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của đoàn viên về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Chi bộ Mỏ Than - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, CLB Lý luận trẻ tỉnh Tuyên Quang, cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn đã đến dâng hương và thăm quan tại di tích lịch sử Mỏ Than, được tìm hiểu về quá trình thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh - Chi bộ Mỏ Than.Chi đoàn cơ sở Tỉnh đoàn.
 

Dương Minh Nguyệt- TĐ Tuyên Quang (TL)