Tuổi trẻ Quảng Trị nguyện viết tiếp trang sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà

08:24 04/02/2020     283

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 3/2/ 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham dự lễ kỉ niệm 90 năm  thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Đọc Diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ôn lại lịch sử 90 năm ra đời của Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 90 năm qua là một hành trình đầy trí tuệ và bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. 90 năm kế thừa và tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại, Đảng luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, chủ động khắc phục khuyết điểm với tư cách là một đảng cách mạng chân chính. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng ta luôn kịp thời xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đồng chí khẳng định, sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930 đã tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng của tỉnh Quảng Trị; nhiều chi bộ Đảng ra đời và phát triển ở hầu khắp các phủ, huyện trong tỉnh. Ngày 21/4/1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị được thành lập, trở thành một trong những địa phương có tổ chức Đảng sớm nhất ở Trung Kỳ. Cùng với cả nước, Đảng bộ Quảng Trị đã viết nên những trang sử hào hùng và ngày càng lớn mạnh về mọi mặt. Trải qua 16 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh đã khẳng định rõ hơn năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đặc biệt là sau 30 năm tái lập tỉnh đã khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, khẳng định vai trò, vị trí của Quảng Trị trong sự phát triển của cả nước, khẳng định ý chí tự lực, tự cường, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và sự vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị. Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi vào mình, hun đúc thêm nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển, văn minh đẹp giàu.

Tại Chương trình, đại diện Đảng viên trẻ tiêu biểu Phan Thị Hoàng Yến  – Phó Bí thư Huyện Đoàn Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ Quảng Trị hôm nay nối tiếp truyền thống của thế hệ cha, anh đi trước, ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh. Đồng thời, khẳng định thế hệ trẻ hôm nay nguyện viết tiếp và tô thắm thêm trang sử hồng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Đại diện tuổi trẻ xin hứa luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của người đoàn viên, thanh niên, luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn xác định cho mình một lý tưởng sống đúng đắn, có ước mơ, hoài bão, khát khao cống hiến, sống có ích cho xã hội, luôn tích cực học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao nhất. Mỗi một đoàn viên thanh niên sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt một cách thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt động thực tiễn, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu để xứng đáng với sự tin yêu, mong đợi của Đảng và nhân dân. Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tận tâm, tận lực thực hiện đúng và tốt chức trách được giao; phải phát huy tinh thần của thanh niên luôn tiên phong hành động, xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân sẵn sàng đón nhận những khó khăn, thử thách, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự lý tưởng cao đẹp của Đảng, phục vụ nhân dân.

 

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình

 

Đồng thời, luôn tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Mỗi thanh niên phải thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong việc sử dụng công cụ internet, mạng xã hội, chủ động, kịp thời ngăn chặn những thông tin xấu; chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, kích động của các thế lực thù địch, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để kế tục sự nghiệp cách mạng, trở thành cánh tay đắc lực của Đảng.

Trước đó, ngày 31/01 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Lễ tuyên dương “90 Đảng viên trẻ tiêu biểu” và hoạt động Tết Trồng cây nhằm khẳng định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên mọi mặt trận, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Xuân Khánh – Tỉnh Đoàn Quảng Trị (TN)