Tuổi trẻ Kon Tum góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:20 21/02/2020     1671

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 21/2, Tỉnh đoàn Kon Tum phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  

Toàn cảnh Hội nghị

 

Dự Hội nghị có đồng chí A Xây - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Chủ trì Hội nghị; cùng 45 đồng chí là Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Trưởng, phó các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại Hội nghị đã có gần 20 ý kiến đóng góp của các đại biểu vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tập trung một số vấn đề như: tổng quan bố cục dự thảo; những thành tựu; hạn chế, khuyết điểm; một số kinh nghiệm; mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 - 2025. Đặc biệt, các kết quả hoạt động của các tổ chức Mặt trận, đoàn thể; đề xuất các chỉ tiêu, giải pháp, phương hướng của Đảng trong chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Đảng.

Cũng trong đợt này, từ ngày 19 - 24/2, các cấp bộ Đoàn - Hội trên toàn tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động để đoàn viên, hội viên, thành niên tham gia đóng góp ý kiến góp ý vào dự thảo lần 01 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây là dịp để tuổi trẻ tỉnh Kon Tum phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm tham gia xây dựng chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.
 

Thái Hoàn – Tỉnh đoàn Kon Tum (TL)