T.Ư Đoàn tổ chức Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

19:16 31/01/2020     1450

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và tuổi trẻ cả nước mừng Xuân Canh Tý năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) vào sáng ngày 31/1 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Đỗ Việt Hà, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; cùng các đồng chí trong Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn và 473 đảng viên của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, 90 đoàn viên ưu tú của Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn…

 

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Cách đây tròn 90 năm, ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam họp tại bán đảo Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc đã nhất trí thành lập một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, là Cương lĩnh và Điều lệ đầu tiên của Đảng ta, đã xác định đường lối cách mạng đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với quy luật và thực tiễn của một nước thuộc địa nửa phong kiến, đó là: “Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động; độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới”.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn phát biểu tại Lễ kỷ niệm

 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, là cơ sở dẫn tới những thắng lợi oanh liệt, những bước nhảy vọt quan trọng và những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam những năm sau này. Đường lối chính trị đúng đắn của Đảng ta được thực tiễn cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm và khẳng định, đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với đường lối đúng đắn đó, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ lên địa vị của những người làm chủ một quốc gia độc lập, tự do, hạnh phúc và tự quyết định vận mệnh của mình.

Tiếp sau đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta, nhân dân, quân đội ta thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược. Chúng ta đã hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, đưa cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng Đảng ta đã bình tĩnh sáng suốt khởi xướng và lãnh đạo thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn cho biết: Trong thời gian qua, gần 1.000 cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng ưu tú cơ quan Trung ương Đoàn đã ra sức thi đua tham mưu đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; trọng tâm là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, triển khai có hiệu quả 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình là “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Toàn Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

“Cùng với đó, các tổ chức đảng tập trung khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đảng ủy và cấp ủy các ban, đơn vị đã tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường tập hợp đoàn viên, hội viên, đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các mặt công tác, phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan Trung ương Đoàn”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 04 đồng chí và chúc mừng 10 năm tuổi đảng cho 54 đồng chí, 20 năm tuổi Đảng cho 19 đồng chí.

 

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương (trái) và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (phải) trao tặng Huy hiệu Đảng 30 năm tuổi Đảng

Chúc mừng các đảng viên đạt 10 năm tuổi Đảng và 20 năm tuổi Đảng

 

Cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra chương trình Đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong với các đoàn viên ưu tú của cơ quan. Các vấn đề về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển đảng viên mới, học tập nâng cao bản lĩnh chính trị cho các đảng viên trẻ... được các đoàn viên ưu tú quan tâm cùng đưa ra trao đổi, chia sẻ trong chương trình đối thoại. Trong đó vấn đề được đông đảo các bạn trẻ quan tâm là trước tình trạng các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác để đăng tải nhiều thông tin bịa đặt, sai sự thật, cố ý tung tin, gây hiểu lầm dư luận, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước…, Trung ương Đoàn đã có những chỉ đạo và triển khai gì để định hướng, giáo dục và cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời cho những đảng viên trẻ và đoàn viên thanh niên?.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết: Trong thời gian qua, toàn Đoàn đã và đang sử dụng các giải pháp nhằm giúp các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên có ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội một cách tích cực, hiệu quả để từ đó phát huy tốt thế mạnh của mạng xã hội. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều chương trình, cuộc vận động, định hướng đoàn viên thanh niên trong việc sử dụng mạng xã hội.

“Là những đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ, các bạn cần ngày càng nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội để bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng. Bản thân phải là người đầu tiên nắm thật chắc và chính xác những thông tin theo các kênh thông tin chính thống để từ đó phản bác một cách có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động. Đồng thời mạnh dạn nêu ra những vấn đề nổi cộm tại các diễn đàn chung của chi đoàn, cơ quan... để cùng nhau thảo luận, tìm kiếm thông tin và có thể báo cáo cấp ủy những vấn đề cấp bách, từ đó kịp thời có những thông tin chính xác nhất cho đoàn viên thanh niên…Khi phát hiện ra những luồng tư tưởng của các bạn trẻ đang bị lung lay, dao động trước các luận điệu sai trái, phải cùng nhau tham gia, định hướng, chấn chỉnh kịp thời”…, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn chia sẻ.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cũng đề nghị, các đồng chí đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên hãy sử dụng mạng xã hội như công cụ đắc lực để lan tỏa những tấm gương tốt, những câu chuyện đẹp.. từ đó góp phần truyền bá những thông tin tích cực, mang lại nhiều niềm tin, lạc quan vào cuộc sống…

 

Thanh Nga - Bảo Anh