Quảng Ngãi: Tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2020

11:33 17/03/2020     1390

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 16/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh đoàn tham gia học tập tại hội nghị

 

Hội nghị diễn ra với hình thức livestream trên các fanpage Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Truyền hình Thanh niên Quảng Ngãi và chia sẻ về các fanpage Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Bản tin tình nguyện - Tỉnh đoàn Quảng Ngãi.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Sương - Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

 

Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc nghiêm túc tổ chức học tập qua hình thức livestream 

 

Đồng chí Phó Bì thư thường trực đề nghị các cấp đoàn, hội cần làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tiếp thu được tốt hơn, nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành một nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, của nền văn hóa và con người Việt Nam. Trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc hướng dẫn cơ sở đoàn tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

 

Dương Thành Tuyên- Tỉnh đoàn Quảng Ngãi (TL)