Infographic: Tài liệu Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

21:09 29/01/2020     5234

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ban biên tập xin giới thiệu Bộ tài liệu Infographic tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

 

Chi tiết tải tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1WLeNk5StKVr6SRvlVysqGB5eMGaqWoYJ

BBT