Góp ý văn kiện Đại hội XIII: Nhiều ý kiến đề xuất liên quan đến việc phát triển kinh tế

14:48 30/10/2020     955

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 30/10/2020, tại Hội Trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy Cần Thơ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt khu vực phía Nam góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trung Nhân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu định hướng thảo luận tại hội nghị

 

Hơn 100 đại biểu là cán bộ chủ chốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội cấp tỉnh; đại diện một số cán bộ chủ chốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội cấp huyện thuộc các tỉnh, thành đoàn Cụm Đông Nam Bộ, Cụm Đồng bằng Sông Tiền, Cụm Đồng bằng Sông Hậu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều nội dung đóng góp và Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trong đó, các đại biểu đã tập trung vào góp ý 7 nội dung liên quan đến tầm nhìn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, 10 năm 2021 – 2030, vai trò của thế hệ trẻ trong tham gia thực hiện cá nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội, con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, tạo điều kiện cho thanh niên xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp và giải pháp đối với giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, công tác dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài…

Đại diện Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Ngô Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị 3 nội dung. Nội dung thứ nhất: kiến nghị bổ sung nhiệm vụ giải pháp bảo vệ nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về nông nghiệp; nghiên cứu, chọn lọc chương trình giáo dục của các nước đưa vào giảng dạy và lựa chọn ngành nghề phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; có cơ chế hỗ trợ những tài năng trẻ trong lĩnh vực nông nghiệp để thực hiện các dự án nghiên cứu ứng dụng sáng tạo, khuyến khích các trường nghiên cứu tạo ra các sản phẩm với sự hỗ trợ kinh phí từ Nhà nước… Kế đó là kiến nghị nội dung liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực thông qua thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao có lợi thế để phát triển để tạo ra nguồn lực lớn hơn, qua đó thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

Quan tâm tâm chính sách thu hút nhân tài, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời; chính sách thu hút nguồn nhân lực nhất là tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước; phát triển các quỹ tài năng trẻ để kịp thời phát hiện, hỗ trợ và tuyên dương, nuôi dưỡng tài năng trẻ phát triển. Thứ ba, đối với vấn đề bảo vệ môi trường, đề xuất cần làm rõ về vấn công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị lớn hiện nay lượng rác sinh hoạt ngày càng nhiều, việc chôn lấp rác hiện nay không phù hợp, chiến dịch đất và gây ô nhiễm môi trường.

Đồng chí Huỳnh Thái Nguyên – Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Cần Thơ đề xuất: Trung ương cần có Kế hoạch cụ thể phân bổ nguồn lực cho các khu vực trong cả nước tạo sức bật, đột phá cho phát triển kinh tế, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ, khuyến khích nhiều hơn nữa phát triển các hợp tác xã; đặc biệt là nên có chủ trương hỗ trợ các hợp tác xã thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng với lãi suất thấp nhất để hợp tác xã có điều kiện mở rộng quy mô, ngành nghề hoạt động, kinh doanh…

 

Đồng chí Huỳnh Thái Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ phát biểu ý kiến

 

Đồng thời, cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ. Đề nghị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; đổi mới toàn diện và ổn định lâu dài các chương trình giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực trong ngành giáo dục, không để tình trạng xảy ra quá nhiều tiêu cực ở các địa phương trong cả nước.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham gia hội nghị còn đề xuất nhiều nội dung liên quan đến việc giảm thiểu đến tác động của việc xâm nhập mặn đến các tỉnh, thành Đồng Bằng Sông Cửu Long; các giải pháp nhằm tạo sự phát triển trong các phong trào, hoạt động tình nguyện; về việc xây dựng các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi…

Đồng chí Đỗ Văn Phới – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao việc Trung ương Đoàn đã tập trung và chuẩn bị chu đáo trong công tác tổ chuẩn bị cho việc chức 6 Hội nghị góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, cũng ghi nhận sự đổi mới của Trung ương Đoàn trong việc tiến hành thu thập ý kiến góp ý của tuổi trẻ Việt Nam qua nhiều kênh thông tin.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết trong hội nghị sáng nay, đã tập trung thảo luận và trình bày nhiều vấn đề… Các đại biểu không chỉ có các ý kiến góp ý trực tiếp vào các nội dung các vấn đề trong văn kiện mà còn tập trung đề xuất các giải pháp, các kiến nghị nhằm xây dựng và phát triển đất nước.

Sau hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Phới đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, triển khai cho tuổi trẻ đơn vị cứu Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và gửi các ý kiến góp ý về Ban Thường vụ Trung ương Đoàn./.

 

Bé Như