Đồng Nai: Phát động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

11:05 20/10/2020     595

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ phát động và ký kết giao ước thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn thể cán bộ đoàn, ĐVTN, học sinh, sinh viên toàn tỉnh.

Các đơn vị ký giao ước thi đua thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

 

Nội dung trọng tâm của giao ước thi đua gồm:

Một là, tích cực, chủ động triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết tâm đưa Nghị quyết Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, gắn với những hoạt động, sinh hoạt của từng tổ chức Đoàn, Hội và đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi; góp phần thực hiện thắng lợi “04 lĩnh vực đột phá và 16 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025”  và cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện mục tiêu “trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của cả nước”.

Hai là, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh sẽ tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, có ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hóa, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái; xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới “Dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”.

Ba là, cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai sẽ chủ động, tích cực triển khai và nâng cao hiệu quả của các phong trào hành động  "3 phong trào, 3 chương trình" của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phong trào "Sinh viên 5 tốt" và cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; Tiếp tục tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để triển khai thác hiện hiểu quả các nội dung, BTV Tỉnh đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn tổ chức đồng loạt các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, triển khai tuyên truyền, học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến đoàn viên thanh niên với nội dung phong phú và hình thức sáng tạo, phù hợp với đặc điểm địa phương đơn vị và đối tượng thanh thiếu nhi; khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đoàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội; chủ động, xung kích đi đầu, tạo khí thế quyết tâm cao; tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi gắn với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị, địa phương.

90 công trình, phần việc thanh niên đăng kí thực hiện

 

Đây là đợt thi đua có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tham gia bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, để cùng với nhân dân tỉnh nhà xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu đẹp, văn minh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động trong toàn tỉnh đăng kí thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, với 90 công trình, phần việc thanh niên đăng kí, gồm: 13 Nhà Khăn quàng đỏ, Nhà nhân ái; 18 công trình khu vui chơi; 22 công trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; 20 công trình, hoạt động động tình nguyện, an sinh xã hội; 17 công trình, phần việc xây dựng Nông thôn mới nâng cao và bảo vệ môi trường.
 

 

Minh Khuê