Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương với dấu ấn Tháng Ba

12:46 02/04/2019     284

Thanh niên tình nguyện   Web.ĐTN: Với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng ba- Tháng Thanh niên năm 2019 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã có sức lan tỏa rộng rãi và thành công toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao cờ phát động Tháng Thanh niên cho tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương

Ban Thường vụ Đoàn Khối đã triển khai các hình thức tuyên truyền về truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ, về ý nghĩa của Tháng Thanh niên. Trong Tháng, các cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức 38 hoạt động về nguồn, tình nguyện an sinh xã hội, 61 hoạt động mít tinh kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS, giao lưu thể thao văn hóa văn nghệ, thể thao, gặp mặt các thế hệ cán bộ đoàn và tổ chức Ngày đoàn viên 2019.

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tiêu biểu là hội thảo khoa học“Vấn đề học tập lí luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay - Thực trạng và giải pháp”. Với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng học tập lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ trong hệ thống tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Khối, nguyên nhân tác động đến vấn đề học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ, đề ra giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của tổ chức đoàn trong công tác giáo dục lí luận chính trị, góp phần phát triển con người toàn diện, hình thành đội ngũ cán bộ trẻ của các ban, bộ, ngành Trung ương “vừa hồng, vừa chuyên”.

Từ ngày 28/02 - 01/3/2019, Đoàn Khối đã tổ chức Lễ phát động Tháng thanh niên và Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Thành phố Cao Bằng), tiến hành trồng 1.000 cây xanh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, tham gia chỉnh trang khuôn viên Khu Di tích Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng.

 

Trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2019

 

Thực hiện chủ đề “Năm tình nguyện 2019”, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ. Các cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức 26 tọa đàm, hội thảo khoa học, chuyên đề, diễn đàn trong đoàn viên, thanh niên về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức 05 hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với triển khai công trình thanh niên tại cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực, đặc biệt là các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các cơ sở đoàn đã tổ chức được 21 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chuyên sâu, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho .2535 đồng bào vùng sâu, vùng xa, người có công với cách mạng... Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động tình nguyện gần 2 tỷ đồng.

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phát huy trí tuệ, sức sáng tạo phục vụ cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Trong 3 tháng đầu năm, đã có hơn 50 công trình, đề tài khoa học do đoàn viên thanh niên và tổ chức đoàn đảm nhận nghiên cứu. Nhiều công trình, đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn và thu được kết quả tích cực.

 

Các đội tham gia kéo co tại Ngày hội sinh viên khỏe

 

Đoàn Khối đã chú trọng xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện về tổ chức - cán bộ, tư tưởng, chính trị, đạo đức và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Khơi dậy niềm vinh dự và tự hào của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức Ngày đoàn viên năm 2019.

Các cơ sở đoàn thường xuyên tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 3 tháng đầu năm 2019, tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu tham gia các lớp học tìm hiểu về Đảng là 876 đoàn viên, trong đó được kết nạp là 676 đảng viên. Đoàn thanh niên đã tham mưu tổ chức các diễn đàn Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng nhằm gặp gỡ, đối thoại với cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn.

Tháng Thanh niên năm 2019 đã tạo nhiều dấu ấn tích cực với nhiệt huyết, trí tuệ và tinh thần đổi mới, tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục cống hiến cho tổ chức đoàn, cho cơ quan, đơn vị và cho cộng đồng, gặt hái thêm nhiều kết quả tốt đẹp, rực rỡ hơn nữa trong Năm thanh niên tình nguyện 2019./.

CTV Trần Quang Duy- Đoàn Khối các CQTW (TL)