Lào Cai: Phối hợp triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”

09:45 10/01/2019     205

Năm Thanh niên tình nguyện 2019   Web.ĐTN: Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp thu thập địa chỉ xây dựng bản đồ số Quốc gia chia sẻ dữ liệu địa chỉ, địa danh để phục vụ đời sống và phát triển kinh tế xã hội cũng như du lịch dịch vụ.

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Lào Cai triển khai thu thập dữ liệu “Bản đồ số” thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”

 

Tỉnh Đoàn đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Lào Cai triển khai thu thập dữ liệu “Bản đồ số” thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.

Theo đó, hai bên đã thống nhất thành lập Ban chỉ đạo chung để điều hành hoạt động Tỉnh Đoàn sẽ chỉ đạo hệ thống Đoàn thanh niên từ cấp tỉnh đến cấp thôn/tổ, xã/phường nắm rõ mục đích và ý nghĩa và chủ trương của Chính phủ trong việc phát triển hệ tri thức Việt số hóa trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của việc thu thập thông tin địa chỉ, tạo lập bản đồ số Việt Nam phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, khai thác và sử dụng trong đời sống và phát triển kinh tế.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu thập địa chỉ xây dựng bản đồ số Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm mục đích tạo lập cơ sở dữ liệu số Quốc gia của Việt Nam để chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ, địa danh...của bản đồ số phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ cộng đồng khai thác sử dụng phục vụ đời sống, phát triển kinh tế xã hội cũng như du lịch dịch vụ. Đây là đề án phi lợi nhuận mang ý nghĩa thiết thực và quan trọng mang đậm tính nhân văn, hi vọng Đề án phát triển hệ tri thức Việt số hóa sẽ đưa vào ứng dụng trong thực tế trong thời gian gần nhất.

Trong thời gian tới, tất cả cán bộ, công nhân viên và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia vào việc thu thập dữ liệu trên ứng dụng mobile app “VNPOST”, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, các tổ chức, cá nhân cùng phối hợp triển khai để đạt tiến độ mà hai bên đã đề ra./.

CTV Văn Tuân, Tiến Thành – TĐ Lào Cai (NA)